Beställ helt receptfritt

Tirzepatide

Viktminskningmedel

Hur använder man Tirzepatid?

Blanda Tirzepatid

Blanda Tirzepatid med BAC-vatten

Vårt kit innehåller två vialer, 5mg Tirzepatid och 2ml BAC vatten. Dessa två behöver man blanda för att kunna injicera den frystorkade råvaran.

Börja med att använd medföljande insulinverktyg för att suga upp 1ml BAC-vatten. Spruta sedan in allt vatten långsamt in i vialen med Tirzepatid tills allt är upplöst. Observera att blandad vial med Tirzepatid skall förvaras i kylskåpet.

Injicera Tirzepatid

Förbered injektionen med Tirzepatid

Råvaran är nu blandad och redo att injiceras. Eftersom vi i första steget blandade råvaran med 1ml BAC-vatten så vet vi att koncentrationen på vätskan är 1ml = 5mg. Vill man då ta en injektion på 2.5mg så injicerar man en halv milliter.

En vanlig startdos ligger på 2.5mg per vecka, en vial räcker då i två veckor

Innan ni suger upp er önskade dosering så tvätta händerna och sprita området runt magen med desinfekteringsmedel.

subukant

Injicera subukant i bukfettet

Vi rekommenderar att man tar sin injektion i nivå med naveln fast ett par centimeter bredvid, se tillhörande bild.

  1. Håll injektionsplatsen mellan tummen & pekfingret för att skapa en liten hudveck.
  2. Föra in nålen snett (i en 45-graders vinkel) eller rakt (i en 90-graders vinkel) in i huden.
  3. Tryck långsamt på kolven för att injicera Tirzepatide under huden.
  4. Dra försiktigt ut nålen & tryck lätt på injektionsplatsen, klart!
Tirzepatide träning

Effektivisera viktminskningen med träning

Trots de lovande resultaten är det viktigt att notera att Tirzepatid inte är en mirakelkur för viktminskning. Det är snarare en hjälpmedel som kompletterar en hälsosam kost och regelbunden motion för att uppnå hållbar viktminskning.

Patienter som tar Tirzepatid bör ändå följa en välbalanserad diet och delta i fysisk aktivitet för att maximera behandlingens effekter.

 

Något ni undrar över?